ქ.მ.III.21. (EN)

Grade III

მოსწავლეს შეუძლია ორგანიზება გაუწიოს სასწავლო საქმიანობას.

Directions:სწავლის სწავლა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • იწერს დავალებებს (მშობლიურ ენაზე);
  • ახერხებს ყურადღების კონცენტრირებას;
  • ცდილობს დაიცვას დროის ლიმიტი ყველა ტიპის აქტივობის შესრულებისას.

resources