ქ.მ.III.2. (EN)

Grade III

მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის დიალოგის გაგება.

Directions:მოსმენა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ამოიცნობს სასაუბრო თემას, კონტექსტს (ეზოში, მაღაზიაში, ქალაქში...);
  • ამოიცნობს თანამოსაუბრეებს;
  • ამოკრებს დიალოგიდან კონკრეტულ დეტალებს (ვინ, რა, სად, როდის, როგორი და სხვა);
  • ამოიცნობს მარტივ მიზეზს (იმიტომ, რომ...);
  • ამოიცნობს ადამიანის, საგნებისა და მოვლენებისადმი შეფასება-დამოკიდებულებას (კარგია, მომწონს; მირჩევნია, სულ ერთია, მე მგონი...);
  • განარჩევს ინტონაციით გამოხატულ ემოციებს;

resources