ქ.მ.III.16. (EN)

Grade III

მოსწავლეს შეუძლია გაბმულად მარტივი საუბარი.

Directions:ლაპარაკი
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • საუბრობს საკუთარი ოჯახისა და ნათესავების შესახებ;
  • იხსენებს მარტივ ამბებს თავის გარშემო (მაგ., რა მოხდა გუშინ; როგორი ბავშვი იყო, როგორი სათამაშო ჰქონდა...);
  • საუბრობს საკუთარი ინტერესების შესახებ (მაგ., რა უყვარს და რა აინტერესებს; რას აკეთებს თავისუფალ დროს და სხვა).

resources