ქ.მ.III.15. (EN)

Grade III

მოსწავლეს შეუძლია სურათის აღწერა.

Directions:ლაპარაკი
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ასახელებს პერსონაჟს, ცხოველს, საგანს;
  • ასახელებს მათ რაოდენობას;
  • ასახელებს მათ ნიშან-თვისებებს (მაგ., მსუქანი და ულვაშიანი კაცი; გრძელი შავი თმა; პატარა წითელი ჩანთა; ჭკვიანი და მხიარული და სხვა);
  • ასახელებს  მათ ადგილმდებარეობას;
  • ასახელებს მოქმედებებს (მაგ., დახტის, დაბაჯბაჯებს, დაცურავს და სხვა).

resources