ქ.მ.II.22. (EN)

Grade II

მოსწავლეს შეუძლია ზოგიერთი გრამატიკული ფორმის დამახსოვრება.

Directions:გრამატიკა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • იყენებს ნასწავლი სახელების შეკუმშულ და შეკვეცილ ფორმებს კუთვნილებითობის გამოხატვისას (მასწავლებლის მაგიდა, ძმის ჩანთა);
  • პასუხისას სწორად სვამს სახელს ბრუნვაში კითხვებზე დაყრდნობით (ვინ თამაშობს? - ბიჭი; ვის აქვს? - ბიჭს;  რა აქვს? - ბურთი; რას თამაშობს? - ბურთს);
  • იყენებს არა/არ ნაწილაკებს (გინდა? - არა; არ მინდა; გიყვარს? – არა; არ მიყვარს).

resources