ქ.მ.II.13. (EN)

Grade II

მოსწავლეს შეუძლია პრაგმატული ხასიათის ინფორმაციულიტექსტის (მაგ., გაკვეთილების ცხრილი) წაკითხვა და გაგება.

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ამოიცნობს ცხრილის მონაცემებს (მაგ., კვირის დღეები, საათი, გაკვეთილები, საგნები);
  • ცხრილიდან ამოკრებს კონკრეტულ ინფორმაციას (მაგ., რომელ დღეებში აქვს ხატვის გაკვეთილი);

resources