ქ.მ.II.10. (EN)

Grade II

მოსწავლეს შეუძლია კითხვების დახმარებით სურათის აღწერა.

Directions:ლაპარაკი
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ასახელებს პერსონაჟს, ცხოველს, საგანს;
  • ასახელებს მათ რაოდენობას;
  • ასახელებს მათ ნიშან-თვისებებს (მაგ., გრძელი თმა, მოკლე ფეხები, მწვანე თვალები);
  • ასახელებს, როგორია სხვასთან მიმართებაში (მაგ., დათვზე პატარაა, კურდღელზე დიდია...);
  • ასახელებს  მათ ადგილმდებარეობას (მაგ., სკამის ქვეშ, სახლის წინ/უკან და სხვა);
  • ასახელებს მათ მოქმედებებს (მაგ., დარბის, ხატავს, თამაშობს).

resources