ქ.მ.I.9. (EN)

Grade I

მოსწავლეს შეუძლია კითხვების დახმარებით სურათის აღწერა.

Directions:ლაპარაკი
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ასახელებს პერსონაჟს/ცხოველს/საგანს;
  • ასახელებს მათ რაოდენობას;
  • ასახელებს მათ ნიშან-თვისებებს (მაგ., დიდი, მაღალი, მსუქანი, მრგვალი, ლურჯი);
  • ასახელებს მათ ადგილმდებარეობას (მაგ., სკამზე, წყალში);
  • ასახელებს მათ მოქმედებებს (მაგ., მირბის, მღერის...).

resources