ქ.მ.I.2. (EN)

Grade I

მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს მოსმენისათვის აუცილებელი ელემენტარული უნარ-ჩვევები.

Directions:მოსმენა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ამოიცნობს ქართული ენისათვის დამახასიათებელ ბგერებს;
  • იგებს და მიმიკა-ჟესტიკულაციით, რიტმული მოძრაობებით განასახიერებს ლექსებს, გათვლებს, სიმღერებს.

resources