ქ.მ.I.11. (EN)

Grade I

მოსწავლეს შეუძლია ლაპარაკის სტრატეგიების გამოყენება.

Directions:ლაპარაკის სტრატეგიები
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ითხოვს დახმარებას მასწავლებლის ან თანაკლასელისაგან (მშობლიურ ენაზე).
  • იყენებს კომუნიკაციის არავერბალურ საშუალებებს (ჟესტებს, მიმიკას).

resources