ქ.მ.I.1. (EN)

Grade I

მოსწავლეს შეუძლია მასწავლებლის მითითებების, ინსტრუქციების გაგება.

 

Directions:მოსმენა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • სათანადოდ რეაგირებს მასწავლებლის მითითებებზე (მაგ., გამოდი დაფასთან, აიღე ფანქარი, დახურე კარი და სხვა).

resources