ქ.მ. XI.19. (EN)

Grade XI

მოსწავლეს შეუძლია მისთვის საინტერესო თემებზე/საკითხებზე წინასწარი მომზადების გარეშე გაბმულად საუბარი.

Directions:ლაპარაკი
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ითვალისწინებს აუდიტორიის ინტელექტუალურ დონეს, ასაკს, სოციალურ ფონს და ა.შ.;
  • ამბების გადმოცემისას  დაწვრილებით აღწერს მნიშვნელოვან დეტალებს;
  • ინფორმაციას ყოფს აზრობრივ მონაკვეთებად;
  • დაწვრილებით აღწერს საკუთარ/სხვის განწყობებს/ემოციებს;
  • გამოხატავს თავის დამოკიდებულებას/შეფასებას კონკრეტული ფილმის, მოვლენის, ეპიზოდის, გმირის ქცევის/მოქმედების შესახებ;
  • მკაფიოდ და დეტალურად პასუხობს საკითხის/თემის გარშემო დასმულ კითხვებზე;
  • იძლევა მოვლენათა განვითარების შესაძლო ვარიანტებს;
  • დაწვრილებით საუბრობს მომავალ გეგმებზე.

resources