ქ.მ. XI.18. (EN)

Grade XI

მოსწავლეს შეუძლია  წინასწარი მომზადების გარეშე ინტერაქციაში მონაწილეობის მიღება. 

Directions:ლაპარაკი
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • მკაფიოდ გამოხატავს პირად დაინტერესებას რაიმე მოვლენის ან ცდის მიმართ (მაგ., უნდა, რომ მონაწილეობა მიიღოს ექსპერიმენტში; თვითონ სცადოს კონკრეტული დავალების შესრულება და სხვა);
  • ასაბუთებს საკუთარი გადაწყვეტილების სისწორეს შესაბამისი არგუმენტის მოშველიებით;
  • აკეთებს სათანადო არჩევანს და განმარტავს, რატომ ფიქრობს ასე;
  • გამოხატავს სათანადო ემოციებს;
  • ამომწურავად პასუხობს დასმულ შეკითხვებზე;
  • თავს ართმევს უჩვეულო სიმულაციურ სიტუაციას კონკრეტული და დამაჯერებელი ახსნა-განმარტების საშუალებით. 

resources