ქ.მ. VIII.26. (EN)

Grade VIII

მოსწავლეს შეუძლია შედეგების გაუმჯობესების მიზნით ითანამშრომლოს თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, მეწყვილესთან.

Directions:ლაპარაკი
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ამხნევებს მეწყვილეს, თანაგუნდელებს;
  •  ითხოვს/სთავაზობს დახმარებას;
  •   გუნდის წევრებთან მოქმედებს შეთანხმებულად; მსჯელობს თანაგუნდელებთან პრობლემის გადასაჭრელად, ფუნქციების გასანაწილებლად;
  •  ისმენს სხვების მოსაზრებებს, გამოთქვამს საკუთარს;
  • უთანხმოებისას ცდილობს შეთანხმების მიღწევას;
  • ცდილობს, თავისი წვლილი შეიტანოს საერთო საქმეში;
  • საჭიროებისამებრ, მონაწილეობს მეწყვილის/გუნდის წევრების თანაშეფასებაში;
  •  აკრიტიკებს იდეებს და არა იდეების ავტორებს, შეფასებისას იჩენს კორექტულობას;
  •  კორექტულად მიუთითებს სხვების მიერ დაშვებულ შეცდომებზე;
  •  მონაწილეობს თანაშეფასებაში შედეგების გაუმჯობესების ხელშესაწყობად.

resources