ქ.მ. VIII.15. (EN)

Grade VIII

მოსწავლეს შეუძლია ისეთი ტექსტის შექმნა, სადაც გამოავლენს პიროვნულ და შემოქმედებით დამოკიდებულებას.

Directions:წერა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • ქმნის მისთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი ცალკეული ეპიზოდების/ამბის გაგრძელებისა და დასასრულის საკუთარ ვარიანტს;
  • კონკრეტული მოდელის მიხედვით ქმნის მხატვრული ტექსტის ფრაგმენტს;
  • ცხოვრებისეულ და ლიტერატურულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით აყალიბებს საკუთარ შეხედულებას ამა თუ იმ საკითხთან დაკავშირებით.

resources