ქ.მ. VI. 33. (EN)

Grade VI

მოსწავლეს შეუძლია თანაკლასელებთან, მასწავლებელთან, გუნდის წევრებთან და მეწყვილესთან თანამშრომლობა.  

Directions:სწავლის სწავლა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • კორექტულად აღნიშნავს დაშვებულ შეცდომებს;
  • კამათისას ყურს უგდებს განსხვავებულ მოსაზრებებს;
  • შეფასებისას იჩენს კორექტულობას;
  • თანატოლს ეხმარება იმ საკითხებში, რომლებშიც თვითონაა ძლიერი;
  • მეწყვილესთან/გუნდის წევრებთან ერთად გადაჭრის დასმულ ამოცანას;
  • თათბირობს თანაგუნდელებთან (როგორ გადაჭრას საკითხი, ვინ რას დაინაწილებს) და ახერხებს თანაგუნდელებთან მორიგებას;
  • კამათისას ისმენს თანაგუნდელის არგუმენტს, მოაქვს საკუთარი არგუმენტი;
  • თავისი წვლილი შეაქვს დასმული ამოცანის გადაჭრაში;
  • უთანხმოებისას ცდილობს შეთანხმების მიღწევას.

resources