ქ.მ. IX.17. (EN)

Grade IX

მოსწავლეს შეუძლია წინასწარ მოემზადოს და მონაწილეობა მიიღოს საკლასო დისკუსიებში ისეთი კონკრეტული საკითხის/პრობლემის გარშემო, რომელსაც საკითხავ ტექსტებში გაეცნო.

Directions:ლაპარაკი
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • სვამს კონკრეტულ პრობლემას/პრობლემებს;
  • დასმულ პრობლემასთან დაკავშირებით გამოხატავს საკუთარ პოზიციას/დამოკიდებულებას;
  • საკუთარი თვალსაზრისის  გასამყარებლად მოჰყავს სათანადო არგუმენტები, მაგალითები პირადი ან სხვისი გამოცდილებიდან;
  • სხვის მიერ წარმოდგენილ თვალსაზრისზე/შეხედულებაზე აკეთებს კომენტარს და მოჰყავს სათანადო არგუმენტები;
  • ასახელებს პრობლემის გამომწვევ მიზეზებს და ასახელებს საკუთარ დამოკიდებულებას;
  • გამოაქვს ადეკვატური დასკვნა.

resources