ქ.მ. II.15. (EN)

Grade II

მოსწავლეს გამომუშავებული აქვს ხმამაღალი კითხვის ელემენტარული უნარ-ჩვევა.

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • დამარცვლით კითხულობს ნაცნობ სიტყვებს;
  • ხმამაღლა კითხულობს ნაცნობ მარტივ წინადადებას;
  • ხმამაღლა კითხულობს სამ-ოთხ წინადადებიან ნაცნობ ტექსტს;
  • პაუზით გამოყოფს სიტყვებს ერთმანეთისაგან;
  • წინადადების დასრულებას გამოხატავს შესაბამისი ინტონაციით.

resources