ქართ. VI. 6. (EN)

Grade VI

მოსწავლეს შეუძლია წაუკითხოს მსმენელს ტექსტი/ნაწყვეტი

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian Language and Literature

indicators

  • წაკითხვამდე გაიაზრებს ტექსტის შინაარსს;
  • ინტონაციით გამოხატავს ტექსტში ასახულ ემოციებს;
  • იყენებს ინტონაციას სასვენი ნიშნების ფუნქციით;
  • კითხვის პროცესში ცდილობს მხედველობითი კონტაქტის დამყარებას აუდიტორიასთან.

resources