ქართ. VI. 1. (EN)

Grade VI

მოსწავლეს აქვს ინფორმაციის მი­ღე­ბი­სა და გადა­ცე­მისათვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლი უნარ-ჩვე­ვე­ბი

Directions:მოსმენა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian Language and Literature

indicators

  • საუბრობს ნათლად და გარკვევით და პრეზენტაციისას გააზრებულად იყენებს შესაბამის არავერბალურ საშუალებებს;
  • გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას ამა თუ იმ ფაქტისადმი;
  • განარჩევს სი­ტყვის ში­ნა­არ­სობ­რი­ვ მრავალფეროვნებას და სათანადოდ იყენებს მას მეტყველების დროს;

მე­ტყვე­ლე­ბის პრო­ცეს­ში თავისუფლად გადმო­სცემს სხვი­ს ნა­თქვა­მს პა­რაფ­რა­ზის გამო­ყე­ნე­ბით.

resources