ქართ. V. 4. (EN)

Grade V

მოსწავლეს აქვს ლიტერატურული ნაწარმოების ესთეტიკური შეფასების საწყისი უნარი

Directions:მოსმენა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian Language and Literature

indicators

  • ისმენს მხატვრულ ნაწარმოებს (ლექსს, ნოველას, მოთხრობას) და გამოხატავს საკუთარ ემოციებსა და შთაბეჭდილებებს;
  • საუბრობს პოეტურ ნაწარმოებში გამოხატულ განწყობაზე;
  • მონაწილეობს ლიტერატურული ნაწარმოების შესახებ გამართულ დისკუსიაში, გამოხატავს საკუთარ დამოკიდებულებას   ამა თუ იმ პერსონაჟის მიმართ;
  • ასახელებს სხვადასხვა თვალსაზრისით მისთვის საინტერესო ადგილებს ტექსტიდან. 

resources

Activities