ქართ. IX. 13. (EN)

Grade IX

მოსწავლეს შეუძლია წერის სტრატეგიების გამოყენება ნაწერის ორგანიზებისათვის

Directions:წერა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian Language and Literature

indicators

  • განსხვავებული თვალსაზრისების საპრეზენტაციოდ ქმნის გეგმას;
  • მოიძიებს და აჯგუფებს არგუმენტებს განსხვავებული თვალსაზრისების წარმოსაჩენად;
  • წინასწარ ჩამოწერს სავარაუდო შეკითხვებს, რომლებიც შეიძლება კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით გაუჩნდეს აუდიტორიას;
  • წინასწარ აგროვებს მასალას (ციტატებს ნაწარმოებებიდან, სხვადასხვა მკვლევართა მოსაზრებებს, ისტორიულ ფაქტებს და სხვ.), რომლებიც შეიძლება დასჭირდეს განსხვავებული თვალსაზრისების წერილობითი პრეზენტაციისას; 
  • კითხულობს ნაწერს კორექტირების მიზნით, ასწორებს ტექნიკურ შეცდომებს, ლექსიკონის მიხედვით ამოწმებს ფორმებს; განმარტავს შესაძლო გაუგებარ ტერმინებს;
  • ხმამაღლა უკითხავს ნაწერს თანაკლასელს (მასწავლებელს, მშობელს) და  მათი შენიშვნების გათვალისწინებით ჩაასწორებს მას. 

resources