ქართ. IV. 2. (EN)

Grade IV

მოსწავლეს შეუძლია გამოხატოს საკუთარი დამოკიდებულება მხატვრული ნაწარმოების მიმართ

Directions:მოსმენა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian Language and Literature

indicators

  • მსჯელობს ნაწარმოებში ასახულ ამბავსა და პერსონაჟებზე მისთვის საინტერესო და მნიშვნელოვანი კუთხით;
  • ასახელებს მოსმენილი ტექსტიდან ესთეტიკურად ღირებულ ადგილებს;
  • აფასებს გმირის საქციელს და განმარტავს თავის დამოკიდებულებას;
  • უკავშირებს პერსონაჟის მოქმედებას პირად ცხოვრებისეულ გამოცდილებას და იხსენებს მსგავს სიტუაციებს;
  • მონაწილეობს მხატვრული ნაწარმოების შესახებ გამართულ დისკუსიაში;
  • მონაწილეობს საბავშვო სპექტაკლის ან ზღაპრის  განხილვაში;

გამოხატავს საკუთარ ემოციებს/განცდებს და ცდილობს მათ ახსნას („გამიკვირდა იმიტომ, რომ...“, „აღვშფოთდი იმიტომ, რომ...“).

resources