ქართ. IV. 11. (EN)

Grade IV

მოსწავლეს შეუძლია სხვადასხვა სახის მცირე ზომის ტექსტის შეთხზვა

Directions:წერა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian Language and Literature

indicators

  • ცხოვრებისეული შთაბეჭდილებების საფუძველზე წერს მცირე ზომის ტექსტს;
  • შესაფერისი ლექსიკის გამოყენებით ადგენს მარტივ დარგობრივ ტექსტებს (კლიმატური პირობების აღწერას, გეოგრაფიული გარემოს აღწერას, მათემატიკურ ამოცანას);
  • ჩამოწერს შეკითხვებს მწერალთან წარმოსახვითი ინტერვიუსათვის;
  • სწერს წერილებს რეალურ და წარმოსახვით ადრესატს (მეგობარს, ნაწარმოების ავტორს, პერსონაჟს და სხვ.). 

resources

Activities