ქართ. III. 4. (EN)

Grade III

მოსწავლე ფლობს კითხვის ტექნიკას

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian Language and Literature

indicators

  • თავისუფლად კითხულობს ნაცნობ და უცნობ სიტყვებს;
  • სიტყვათა ჩამონათვალში თავისუფლად მოიძიებს მასწავლებლის მიერ წაკითხულ ნაცნობ და უცნობ სიტყვებს;
  • პოულობს და ხმამაღლა, თავისუფლად კითხულობს მასწავლებლის მიერ მითითებულ ეპიზოდს ნაცნობ ტექსტში;
  • ხმამაღლა კითხულობს მცირე ზომის ტექსტებს, იცავს პაუზას სასვენ ნიშნებთან.

resources