ქართ. III. 14. (EN)

Grade III

მოსწავლეს შეუძლია  ტექსტის ჩასწორების მარტივი ხერხების გამოყენება

Directions:წერა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian Language and Literature

indicators

  • გადაიკითხავს და ჩაასწორებს საკუთარ ნაწერს, შესაბამისი პირობითი ნიშნებით ჩაამატებს, ამოშლის ან გადასვამს ტექსტში სასურველ სიტყვას ან წინადადებას;
  • კარნახით ნაწერ ტექსტს უდარებს დედანს ჩასწორების მიზნით;

ამოწმებს და ჩაასწორებს ნაწერში მისთვის ნაცნობ სასვენ ნიშნებს.

resources

Activities