ქართ. II. 6. (EN)

Grade II

მოსწავლეს შეუძლია მასწავლებლის მიერ წაკითხულ მხატვრულ ტექსტებში ინფორმაციის მოძიება, მონაკვეთების წაკითხვა და გაგება.

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian Language and Literature

indicators

  • განარჩევს დიალოგს და თხრობას;
  • მოიძიებს რეპლიკების ავტორებს;
  • ტექსტის კონკრეტულ მონაკვეთში მოიძიებს მითითებულ სიტყვებს (მაგ., პერსონაჟთა სახელებს, ცხოველს, სათამაშოს და სხვ.);
  • პოულობს ტექსტის კონკრეტულ მონაკვეთში ილუსტრაციის შესაბამის ეპიზოდს.

resources