ქართ. II. 13. (EN)

Grade II

მოსწავლეს შეუძლია ნაწერის გასწორების მარტივი ხერხების გამოყენება.

Directions:წერა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian Language and Literature

indicators

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:                                 

  • კითხულობს საკუთარ ნაწერს ხმამაღლა და ასწორებს შემჩნეულ შეცდომებს;
  • ამოიწერს მასწავლებლის მიერ ჩასწორებულ ფორმებს ან მთლიან წინადადებას.

resources