ქართ. II. 11. (EN)

Grade II

მოსწავლეს შეუძლია მცირე მოცულობის ტექსტების დამოუკიდებლად შედგენა ნაცნობი ლექსიკის გამოყენებით. 

Directions:წერა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian Language and Literature

indicators

  • წერს  და ასათაურებს მცირე ზომის მარტივ ტექსტს;
  • მოკლედ წერს პირადი გამოცდილების შესახებ („ზაფხულის არდადეგები“, „ჩემი მეგობარი“, „შინაური ცხოველები“ და ა. შ.);
  • პასუხობს კითხვებს ზეპირად და შემდეგ წერილობით;
  • წერს კარნახით;
  • სწერს წერილს მეგობრებსა და წარმოსახვით პერსონაჟებს;
  • შეადგენს გამაფრთხილებელ წარწერებს და განცხადებებს (მაგ., „ფრთხილად, ეზოში ძაღლია“, „ნუ შეეხებით“, „დაიკარგა ძაღლი“ და ა. შ.);
  • მოდელის მიხედვით ადგენს მარტივ პრაგმატულ ტექსტებს (მაგ., მოსაწვევ ბარათს, კვირის განრიგს, გენეალოგიურ ხეს, დღის რეჟიმსა და სხვ.);
  • გადმოსცემს ნახატით ან მუსიკალური ნაწარმოებით მიღებულ შთაბეჭდილებას;
  • ახასიათებს მისთვის ნაცნობ საგნებს და ადამიანებს.

resources