ქართ. I. 8. (EN)

Grade I

მოსწავლეს შეუძლია პრაგმატული ხასიათის მარტივი ტექსტის (მაგ.,  ინსტრუქციის, მენიუს, საყიდლების სიის, აბრისა და ა.შ.)  წაკითხვა და გაგება.

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian Language and Literature

indicators

  • დამოუკიდებლად იგებს სავარჯიშოს პირობას;
  • იგებს და ასრულებს მარტივი ენით დაწერილ სამ ან ოთხსაფეხურიან ინსტრუქციებს   (მაგ., მითითებების მიხედვით ამზადებს დეკორაციას, დესერტს, ქმნის მარტივ ნაკეთობას და სხვ.);
  • ამოკრებს კონკრეტულ ინფორმაციას.

resources