ქართ. I. 15. (EN)

Grade I

მოსწავლეს შეუძლია გარკვეული საყრდენების დახმარებით მარტივი ყოფითი ტექსტების წერა.

Directions:წერა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian Language and Literature

indicators

  • მოდელის მიხედვით ქმნის და აფორმებს სხვადასხვა სახის ყოფით ტექსტებს (მისალოც ბარათს, საყვარელი კერძების მენიუს, გამაფრთხილებელ აბრას და სხვ.);
  • ავსებს ტექსტში ნაკლულ ინფორმაციას;
  • წარწერას უკეთებს ილუსტრაციას.

resources

Activities