ქართ. 1. 6. (EN)

Grade I

მოსწავლეს შეუძლია ანბანური პრინციპის გაგება და გამოყენება.

Directions:კითხვა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian Language and Literature

indicators

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:

  • თავისუფლად ცნობს ხშირად გამოყენებული  სიტყვის ორთოგრაფიულ ხატს[1];
  • ადარებს სხვადასხვა სიტყვის ორთოგრაფიულ ხატებს, პოულობს საერთო მარცვლებს, ასოებს;
  • ნაცნობ სიტყვებში ცნობს და წარმოთქვამს ასოებს;
  • სიტყვათა ჩამონათვალში პოულობს წინასწარ მითითებულ ასოს, მარცვალს;
  • ასოებს ამთლიანებს მარცვლებად, მარცვლებს - სიტყვებად;
  • სიტყვებში გამოყოფს და წარმოთქვამს მარცვლებს, მარცვლებში – ასოებს;
  • ასოებისაგან, მარცვლებისაგან აწყობს სიტყვას;
  • ცნობს ანბანის ყველა ასოს.

resources