ქ. მ.IV.25. (EN)

Grade IV

მოსწავლეს შეუძლია არსებული რესურსების გამოყენება და ახლის  შექმნა.

Directions:სწავლის სწავლა
Subject group:Official Language
Subject:Georgian as a Second Language

indicators

  • იყენებს სახელმძღვანელოს სარჩევს, ლექსიკონს, ნიმუშებს და სხვა;
  • იყენებს სახელმძღვანელოს ილუსტრაციებს, საკლასო ოთახში არსებულ თვალსაჩინოებებს;
  • ქმნის ოპერატიულ რესურსებს და იყენებს მათ (ბარათი, ლოტო, ნახატი და სხვა).

resources