მუს.VIII.8. (EN)

Grade VIII

მოსწავლეს აღიქვამს  მუსიკას,  როგორც ინფორმაციისა და კომუნიკაციის საშუალებას.  

Directions:მუსიკალური ნაწარმოების აღქმა კონტექსტში
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Music

indicators

  • განასხვავებს მუსიკალურ სტილებს კულტურისა და ეპოქის  მიხედვით;
  • მსჯელობს, რა გაიგო ამა თუ იმ კულტურისა და ეპოქის შესახებ კონკრეტული მუსიკალური ნაწარმოების გაცნობით;
  • საუბრობს იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება კონკრეტული მუსიკალური განწყობილების, კომპოზიტორის ჩანაფიქრის გამოხატვა მუსიკალური გამომსახველობის სხვადასხვა ხერხის საშუალებით;            
  • განიხილავს მუსიკის როლს ხელოვნების სხვა დარგებისთვის.

 

resources