მუს.VII.8. (EN)

Grade VII

მოსწავლე აღიქვამს მუსიკას, როგორც ინფორმაციისა და კომუნიკაციის  საშუალებას.          

Directions:მუსიკალური ნაწარმოების აღქმა კონტექსტში
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Music

indicators

  • მსჯელობს  მუსიკის როლზე ადამიანის ცხოვრებაში (საგალობელი, ნანა, მწყემსის სალამური, მრავალჟამიერი...);
  • აცნობიერებს, რომ მუსიკა ეხმარება მას ადამიანებთან ურთიერთობაში;
  • მუსიკის ერთობლივი მოსმენა ადამიანებში მსგავს განცდებს ბადებს;
  • საუბრობს იმაზე, რომ წინა ეპოქაში შექმნილი მუსიკალური ნაწარმოები/ხელოვნების ნიმუში მისთვის დღესაც გასაგებია;
  • მსჯელობს, რა გაიგო ამა თუ იმ კულტურის შესახებ მისი მუსიკის გაცნობით;
  • მსჯელობს, როგორ გამოიყენება  მუსიკა სხვა სფეროებში – კინო, თეატრი, საინფორმაციო საშუალებები.

resources