მუს.VII.7. (EN)

Grade VII

მოსწავლე იცნობს და შეუძლია  ქართული და მსოფლიო მუსიკალური ხელოვნებისცნობილი ნიმუშების  დახასიათება.

Directions:მუსიკალური ნაწარმოების აღქმა კონტექსტში
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Music

indicators

  • ადარებს ერთი და იმავე ჟანრის სხვადასხვა ნაწარმოებს, საუბრობს  მათ დამახასიათებელ ნიშნებზე (სავარაუდო შემადგენლობა, სოლო საკრავი...);
  • ადარებს ერთი და იმავე ჟანრის სხვადასხვა ნაწარმოებს;
  • ახასიათებს ნაცნობ მუსიკალურ ფორმებს;
  • განასხვავებს ხალხური მუსიკის პოპულარულ ნიმუშებს საქართველოს კუთხეების მიხედვით;
  • ადარებს სხვადასხვა დიალექტის ერთი და იმავე ჟანრის ხალხურ სიმღერებს;
  • საუბრობს იმის შესახებ, რატომ მოეწონა ესა თუ ის ნაწარმოები, იყენებს მუსიკალურ ტერმინოლოგიას. 

resources