მუს.VII.4. (EN)

Grade VII

მოსწავლეს შეუძლიასასწავლო  პროექტში მონაწილეობა.

Directions:პრაქტიკული უნარ ჩვევები
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Music

indicators

  • მოიძიებს თეორიულ მასალას, ქმნის რესურსს;
  • მონაწილეობს კონცერტის, წარმოდგენის, ტელე/რადიო გადაცემის  დადგმაში,  ჟურნალის მომზადებაში;
  • მონაწილეობს პროექტის წარდგენაში.

resources