მუს.VII. 3. (EN)

Grade VII

მოსწავლეს შეუძლია   სხვადასხვა დავალების შესრულება მუსიკალურ-კომპიუტერული პროგრამების  გამოყენებით.

 

Directions:პრაქტიკული უნარ ჩვევები
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Music

indicators

  • იცნობს მუსიკალურ-კომპიუტერული პროგრამის სხვადასხვა შესაძლებლობას (მუსიკის ჩაწერა, ფაქტურის, ტემბრის შერჩევა, რიტმული თანხლება);
  • მოცემული დავალების შესრულებისას იყენებს თეორიულ ცოდნას (მუსიკის ანბანი, ფორმ, ჰარმონი).

resources