მუს.V.6. (EN)

Grade V

მოსწავლეს შეუძლია  სხვებთან თანამშრომლობა. 

Directions:პრაქტიკული უნარ ჩვევები
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Music

indicators

  • მუშაობს სხვებთან ერთად ამოცანის გადასაჭრელად;
  • საჭიროების შემთხვევაში ითხოვს დახმარებას და ეხმარება სხვებს; 
  • ანაწილებს სამუშაო ფუნქციებს და მოვალეობებს. 

resources