მუს.V.10. (EN)

Grade V

მოსწავლეს ესმის და შეუძლია წარმოაჩინოს, რომ მუსიკა/ხელოვნება კულტურის  თვითგამოხატვის საშუალებაა.

Directions:კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Music

indicators

  • საუბრობს, რა ინფორმაცია მიიღო რომელიმე ისტორიულ პერიოდზე იმ ეპოქის ხელოვნების ნაწარმოების გაცნობით;
  • საუბრობს, რა გაიგო ამა თუ იმ ხალხის კულტურის შესახებ მისი მუსიკის გაცნობით;
  • საუბრობს სხვადასხვა კულტურის განმასხვავებელ ნიშნებზე, თავისებურებებზე;
  • ამოიცნობს ქართული მუსიკის უცნობ ნიმუშებს სტილის მიხედვით.

resources

Activities