მუს.III.6. (EN)

Grade III

მოსწავლეს შეუძლია  ჯგუფში მუშაობა.

Directions:პრაქტიკული უნარ ჩვევები
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Music

indicators

  • მუშაობს სხვებთან ერთად;
  • ეხმარება თანაკლასელებს;
  • ყურს უგდებს განსხვავებულ აზრს;
  • ემზადება ჯგუფური წარმოდგენისათვის.

 

resources

Activities