მუს.III.14. (EN)

Grade III

მოსწავლეს  შეუძლია ერთმანეთისგან განასხვავოს ნასწავლი მუსიკალური საკრავები.

Directions:მუსიკალური ნაწარმოების აღქმა კონტექსტში
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Music

indicators

  • ამოიცნობს საკრავებს სოლო ჟღერადობის დროს;
  • განასხვავებს საკრავებს  მასალის მიხედვით;
  • ხატავს ინსტრუმენტს ან მის რომელიმე ნაწილს.

resources