მუს.I.9. (EN)

Grade I

მოსწავლე იცნობს ნასწავლ მუსიკალურ საკრავებს.

Directions:მუსიკალური ნაწარმოების აღქმა კონტექსტში
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Music

indicators

  • ჩამოთვლის ნაცნობ მუსიკალურ საკრავებს;
  • ამოიცნობს მათ ფორმის მიხედვით;
  • განასხვავებს საკრავების ჟღერადობას.

resources

Activities