მუს. VII .5. (EN)

Grade VII

მოსწავლეს შეუძლია მოსმენილი  მუსიკალური ნაწარმოების გაანალიზება.

Directions:კომუნიკაცია, ინტერპრეტაცია
Subject group:Aesthetic Education
Subject:Music

indicators

  • საუბრობს მუსიკალური ნაწარმოების მოსმენით გამოწვეულ შთაბეჭდილებაზე;
  • განსაზღვრავს  მუსიკალური ნაწარმოების ჟანრს (ოპერა, ბალეტი, სიმფონია, ინსტრუმენტული კონცერტი...), სტილს (კლასიკური, ხალხური, თანამედროვე);
  • მოსმენის დროს ახასიათებს მუსიკის გამომსახველობით საშუალებებს;
  • საუბრის დროს იყენებს მუსიკალურ ტერმინოლოგიას;
  • ამოიცნობს მუსიკალურ ნაწარმოებებს მოსმენისას.

 

resources