მოქ.X.3. (EN)

Grade X

მოსწავლეს შეუძლია  დააკავშიროს თავისუფალი პიროვნებისა და აქტიური მოქალაქის თვისებები

Directions:პიროვნული განვითარება
Subject group:Social Sciences
Subject:Civic Education

indicators

  • გამოყოფს პიროვნების თავისუფლებისა და მოქალაქის აქტიურობის ნიშნებიდან მსგავსს;
  • აკავშირებს ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებს საქართველოს მოქალაქის მოვალეობებთან;
  • მსჯელობს  თავისუფალი პიროვნების აქტიური მოქალქეობისათვის აუცილებელ პირობებზე საზოგადოებაში.

resources