მათ. II.4. (EN)

Grade II

მოსწავლეს შეუძლია შეაფასოს და შეადაროს რაოდენობები 100-ის ფარგლებში

Directions:რიცხვები და მოქმედებები
Subject group:Mathematics
Subject:Mathematics

indicators

  • ირჩევს ხერხს (მაგალითად, ელემენტთა ურთიერთცალსახა  შესაბამისობა _ დაწყვილება), აფასებს (\\\\\\\\\\\\\\\"დაახლებით ტოლია\\\\\\\\\\\\\\\", \\\\\\\\\\\\\\\"დაახლოებით ნახევარია/ორმაგია\\\\\\\\\\\\\\\") და ადარებს რაოდენობებს ორ გროვაში;  განსაზღვრავს მათ შორის განსხვავებას (\\\\\\\\\\\\\\\"რამდენით მეტი/ნაკლები?\\\\\\\\\\\\\\\", \\\\\\\\\\\\\\\"ტოლი\\\\\\\\\\\\\\\", \\\\\\\\\\\\\\\"ორჯერ მეტი/ნაკლები\\\\\\\\\\\\\\\");
  • ერთგვაროვან საგანთა ორი/სამი გროვიდან ირჩევს ერთს, რომლშიც საგანთა რაოდენობა დაახლოებით მოცემული რიცხვის ტოლია და ამოწმებს თავის ვარაუდს;

ასახელებს რიცხვის უახლოეს ოცეულს, ათეულს, ან ხუთეულს;  განმარტავს პასუხს.

resources