ისტ.VII.5. (EN)

Grade VII

მოსწავლეს შეუძლია  ახსნას, თუ რა გავლენას ახდენს ბუნებრივი პირობები დასახლების ტიპებზე, საზოგადოების ტრადიციებსა და მეურნეობის განვითარებაზე.

Directions:გარემო და ეკონომიკა
Subject group:Social Sciences
Subject:History

indicators

  • აკვირდება არქეოლოგიურ და ეთნოგრაფიულ (სახელმძღვანელოში მოცემულ ან ინტერნეტით მოძიებულ) მასალას და პასუხობს შეკითხვას – რა საქმიანობას ეწეოდა ხალხი, რომელსაც ეს ნივთები (სამოსახლო) ეკუთვნოდა;
  • განსაზღვრავს დასახლების ტიპებს და მსჯელობს კონკრეტულ ისტორიულ-გეოგრაფიულ გარემოში მათი გაჩენის მიზეზებზე. მსჯელობს სხავდასხვა გარემოში მოსახლეობის განსახლების კულტურულ და სამეურნეო თავისებურებებზე;
  • კლასში ჯგუფური მუშაობისას ფოტოსურათების ან ვიდეომასალის  საშუალებით ადარებს სხვადასხვა ისტორიულ-გეოგრაფიულ გარემოში არსებულ ორ სამოსახლოს და ადგენს მათ შორის არსებულ მსგავსება-განსხვავებას (მასალა, არქიტექტურა).

resources