გეო.VII.5. (EN)

Grade VII

მოსწავლეს შეუძლია მსჯელობა დედამიწის შინაგან აგებულებაზე

Directions:გარემო და ეკონომიკა
Subject group:Social Sciences
Subject:Geography

indicators

  • მსჯელობს ლითოსფეროს ფილების მოძრაობაზე;
  • ხსნის მიწისძვრებისა და ვულკანების გავრცელების კანონზომიერებებს;
  • კონტურულ რუკაზე დააქვს მიწისძვრებისა და ვულკანების გავრცელების ძირითადი არეალები. 

resources