ფიზ.X.6. (EN)

Grade X

მოსწავლეს შეუძლია ფიზიკაში მეცნიერული აღმოჩენების დაკავშირება ყოველდღიურობასთან

Directions:ფიზიკური მოვლენები
Subject group:Natural Sciences
Subject:Physics

indicators

  • მოიპოვებს ინფორმაციას სხვადასხვა ტიპის ელექტრული ხელსაწყოების შექმნასა და განვითარებაზე, იკვლევს მათ გავლენას საზოგადოების განვითარებაზე და გარემოზე, წარმოადგენს პროექტის სახით;
  • აფასებს ნახევარგამტარის აღმოჩენის მნიშვნელობას და განიხილავს ამ აღმოჩენის როლს ტექნოლოგიური პროცესების განვითარებაში, წარმოადგენს  პრეზენტაციის სახით.

resources