ფიზ.გაძ.X.4. (EN)

Grade X

მოსწავლეს შეუძლის სითხეების დინების კვლევა

Directions:ფიზიკური მოვლენები
Subject group:Natural Sciences
Subject:Physics (Intensified Course)

indicators

  • ხსნის თვითმფრინავის ფრთის ამწევი ძალის წარმოქმნას;
  • აკვირდება მაგნუსის ეფექტს;
  • ადეკვატურად იყენებს შესაბამის ცნებებს, კანონებს და ფორმულებს  სტანდარტული და არასტანდარტული ამოცანების ამოსახსნელად.

resources